Sławne cytaty 
ks. Jerzego Popiełuszki


zebrała i opracowała: mgr Iwona Ząbecka

 

Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Kłamstwo zawsze kona szybką śmiercią. Prawda zawsze jest zwięzła, a kłamstwo owija się w wielomówstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 września 1982 roku

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.

— ks. Jerzy Popiełuszko

W pojednaniu musi być jeden cel, mianowicie dobro Ojczyzny i poszanowanie godności ludzkiej. Jeżeli wyciągasz rękę do pojednania, nie trzymaj w niej narzędzi do zadawania cierpienia i bólu.

— ks. Jerzy Popiełuszko

Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwierdzenie w sprawiedliwości.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 marca 1983 roku

Miłość nie istniałaby, gdybyśmy byli do niej zmuszani.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 lutego 1983 roku

Największym krzyżem jest brak poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej, bo z nich rodzą się inne.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 września 1982 roku

Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 stycznia 1984 roku

Pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości. Pokój to dialog sprawiedliwy w duchu miłości.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 25 grudnia 1983 roku

Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 25 września 1983 roku

Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 30 stycznia 1983 roku

Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 31 października 1982 roku

Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.

— ks. Jerzy Popiełuszko

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 grudnia 1982 roku

Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 31 października 1982 roku

Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia?

— ks. Jerzy Popiełuszko

Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 sierpnia 1982 roku

To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 czerwca 1982 roku

Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 stycznia 1984 roku

Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nieszanowanie ludzkiej godności, tam brakuje miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresowność, na wyrzeczenia.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 24 kwietnia 1983 roku

Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 28 lutego 1982 roku

Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 24 czerwca 1984 roku

Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 maja 1984 roku

Tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar na półkach, musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług, którzy wedle programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 maja 1984 roku

Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 stycznia 1984 roku

Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 stycznia 1984 roku

Nie możemy się dzielić na ludzi, którzy o wolność walczą i którzy na wywalczoną wolność z założonymi rękami oczekują.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 4 grudnia 1983 roku

Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 25 września 1983 roku

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 28 sierpnia 1983 roku

Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 czerwca 1983 roku

W duchu miłości, a nie przemocy, człowiek gotów jest przyjąć nawet najtrudniejszą, najbardziej wymagająca prawdę.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 26 czerwca 1983 roku

Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 lutego 1983 roku

Wysiłek, praca, wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad moralnych, a nawet bodźców i motywów religijnych, aby dobrze służyły człowiekowi.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 24 kwietnia 1983 roku

Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 24 kwietnia 1983 roku

Dialog staje się bezowocny, kiedy strony kierują się ideologiami, które są przeciwne godności ludzkiej, które w walce widzą główny motor historii, w sile źródło prawa, a w podziale ludzi na przyjaciół i nieprzyjaciół ABC polityki.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 27 marca 1983 roku

Być wolnym, to żyć zgodnie ze swym sumieniem.

— ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 25 grudnia 1983 roku

Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala